Aanmelden spoedbijeenkomst loge

H.A./Z.A./A./waarde Broeder,

Door middel van dit formulier kunt U Uw voorgenomen deelname kenbaar maken aan de spoedbijeenkomst van de loge op zaterdag 11 juni 2020 om 11.00 uur.

De velden met een * dienen alle ingevuld te worden. Uw naam en adresgegevens worden, na verzending, via een ‘cookie’ op uw eigen computer opgeslagen, zodat deze bij een volgend bezoek aan deze pagina automatisch ingevuld kunnen worden. Tevens ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging van deze opgave.

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van onderstaand bedrag.

(De kosten van de bijeenkomst bedragen € 20,-- (inclusief het broedermaal).

Het te betalen bedrag dient voor 10 juni ontvangen te zijn op de volgende bankrekening:
NL13 INGB 0001 7264 83 ten name van MMM-loge Adon Hiram te Haren.


    Ja, het is mijn voornemen om deel te nemen aan de spoedbijeenkomst van de Merkmeestersloge Adon Hiram No. 1344 in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen.Nee, ik zal hieraan niet deelnemen. Wil s.v.p. mijn verontschuldigingen overbrengen aan de Achtbare Meester en deze tevens opnemen in de notulen van de bijeenkomst.


    Ja, het is ook mijn voornemen om mee te doen aan de tafelloge na de bijeenkomst in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen.Nee, ik zal hieraan helaas niet meedoen.

    Scroll naar boven