Aanmelden Jubileumloge

H.A./Z.A./A./waarde Broeder,

Door middel van dit formulier kunt U Uw voorgenomen deelname kenbaar maken aan de jubileumloge op zaterdag 19 januari 2019 om 12.00 uur.

De velden met een * dienen alle ingevuld te worden. Uw naam en adresgegevens worden, na verzending, via een ‘cookie’ op uw eigen computer opgeslagen, zodat deze bij een volgend bezoek aan deze pagina automatisch ingevuld kunnen worden. Tevens ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging van deze opgave.

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van onderstaand bedrag.

(De kosten van de bijeenkomst bedragen € 40,-- (inclusief het broedermaal). Voor dit bedrag krijgt u bij binnenkomst koffie en ontvangt u twee consumptiebonnen. Tevens ontvangt u als cadeau een blijvende herinnering aan deze dag.

Het te betalen bedrag dient voor 10 januari ontvangen te zijn op de volgende bankrekening:
NL13 INGB 0001 7264 83 ten name van MMM-loge Adon Hiram te Usquert.

Het is mij bekend, dat ik een bestelde maaltijd na 11 januari 2018 niet meer kosteloos annuleren kan.)

    Ja, het is mijn voornemen om deel te nemen aan de bijeenkomst van de Merkmeestersloge Adon Hiram No. 1344 in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen en aan de aansluitende tafelloge.Nee, ik zal hieraan niet deelnemen. Wil s.v.p. mijn verontschuldigingen overbrengen aan de Achtbare Meester en deze tevens opnemen in de notulen van de bijeenkomst.

    Scroll naar boven