Aanmelden MMM

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst op:

20 april 2024

    Ja, het is mijn voornemen om deel te nemen aan de bijeenkomst van de Merkmeestersloge Adon Hiram No. 1344 in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen.Nee, ik zal hieraan niet deelnemen. Wil s.v.p. mijn verontschuldigingen overbrengen aan de Achtbare Meester en deze tevens opnemen in de notulen van de bijeenkomst.


    Ja, het is ook mijn voornemen om deel te nemen aan de tafelloge die na de bijeenkomst van de merkmeesterloge gehouden zal worden in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen. Ik zal de verschuldigde € 24 van tevoren overmaken naar de bankrekening van de loge NL13 INGB 0001 7264 83 t.n.v. MMM Loge Adon Hiram N°1344 te GroningenNee, ik zal helaas niet deelnemen aan de tafelloge.

    Scroll naar boven