Aanmelden RAM

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de volgende RAM bijeenkomst op:

20 april 2024

[    Ja, het is mijn voornemen om deel te nemen aan de bijeenkomst van de loge van Royal Ark Mariners, Adon Hiram No. 1344 in het logegebouw, Turfsingel 46, Groningen.Nee, ik zal hieraan niet deelnemen. Wil s.v.p. mijn verontschuldigingen overbrengen aan de Achtbare Commandeur en deze tevens opnemen in de notulen van de bijeenkomst.


    Ja, het is ook mijn voornemen om deel te nemen aan de tafelloge die na de bijeenkomst van de merkmeesterloge gehouden zal worden in het logegebouw, Turfsingel 46 te Groningen.Nee, ik zal helaas niet deelnemen aan de tafelloge.

    Scroll naar boven